Muốn nhận được phúc báo xinh đẹp, giàu sang, phụ nữ cần gieo nhân duyên gì?

Muốn được xinh đẹp, giàu sang cần gieo duyên gì?

Phật gia giảng rằng vạn sự vạn vật đều có nhân duyên, vậy phụ nữ cần gieo nhân duyên gì để nhận được phúc báo xinh đẹp và giàu sang? Cuộc đời bỗng chốc toàn người lành xung quanh mình chẳng phải sẽ rước phúc phận hay sao! Hoàng hậu Mallikā đã hỏi đức Phật: […]

Những bài học quý giá trong câu chuyện: người đốn củi và kẻ chăn dê

Người đốn củi và kẻ chăn dê

Cùng một sự kiện, nhưng mục đích và phương hướng không giống nhau nên sẽ tạo thành kết quả cũng không giống nhau. 1. Bạn là người đốn củi, người kia là chăn dê, bạn cùng họ tán gẫu một ngày, dê của họ được ăn no, vậy củi của bạn đâu? Đốn củi theo […]

Bụi phồn hoa đã mỏi gót phong trần

Nắng thả bóng râm, cho ánh mắt ngời. Cành phượng cầm tay, đỏ thắm môi tươi. Ướt đen nhánh tóc mai, những giọt mồ hôi. Hè đã đến, nồng nàn như sức trẻ … Bờ bên kia, một con thuyền lặng lẽ. Giữa bời bời lau cỏ, tiếng sóng lan. Giữa bời bời lau cỏ, […]

Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả!

Trên thế gian này, luật nhân quả không trừ một ai, chỉ là nó đến sau hay đến trước. Mỗi người có những hành động khác nhau, có thể là hành động có đạo đức hoặc không đạo đức. Và kết quả của những hành động đó cũng không ai có thể chịu đựng thay […]