Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho…

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.

Bình luận & nhận xét

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của bạn, chúng tôi sẽ có những phản hồi sớm.

About admin