Kinh nghiệm Cuộc sống

Kinh nghiệm cuộc sống.

Người khôn ngoan hãy học cách sống: Giỏi hưởng thụ và Biết kiếm tiền – đó là bí quyết tận hưởng cuộc sống

Đừng cật lực làm việc để có một ngôi mộ đẹp, chỗ Thượng đế ở không có ngân hàng: Người khôn ngoan hãy học cách sống Giỏi hưởng thụ và Biết kiếm tiền

Bí quyết tận hưởng cuộc sống: Có tư duy sắc lẹm và thông minh, làm gì cũng không vất vả, người bảo thủ chậm chạp sống với ai đều khổ người bên cạnh. Đừng cật lực làm việc để có một ngôi mộ đẹp, chỗ Thượng đế ở không có …

Xep tiếp »