Kinh nghiệm Cuộc sống

Kinh nghiệm cuộc sống.

Tự cứu lấy mình

Một người nọ đứng dưới hiên nhà tránh mưa, chợt trông thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người này bèn nói: “Quan Âm bồ tát, xin người hãy phổ độ chúng sinh, cho tôi đi nhờ một đoạn có được không?”. Quan Âm thấy vậy, trả lời: “Ta …

Xep tiếp »

Để cuộc sống an vui tự tại

Con người ai cũng muốn mình được hạnh phúc, an lạc, song không phải ai cũng biết rằng mình chính là người tạo ra hay lấy đi sự an vui của mình trong cuộc sống.  Xin giới thiệu tới bạn đọc 66 câu làm chấn động thiền ngữ thế giới. …

Xep tiếp »