Thắp hương 3 nén, vái 3 lần ý nghĩa là gì?

Chúng ta thường nghe nói thắp 3 nén nhang mà không được thắp 2 hoặc 4 và vái 3 vái làm lễ, thế nhưng ít ai hiểu được nó tượng trưng cho điều này.

Rất nhiều người thường đến chùa thắp hương và cúi đầu bái Phật để cầu phúc, cầu tuổi thọ, cầu con đàn cháu đống, cầu thăng quan tiến chức, cầu phát tài phát lộc, tình duyên mỹ mãn, vạn sự như ý. Họ đều thành tâm thiện ý gửi gắm nơi cửa Phật, thế nhưng ý nghĩa của 3 nén nhang, 3 cái vái lạy lại không mang ý nghĩa như vậy.

thaphuong

3 nén nhang, 3 cái vái lạy trước Phật là một hành động thể hiện sự tôn kính, hành vi tự nguyện đối với đấng bề trên sáng suốt, và cũng đại diện cho luật nhân quả logic.

3 nén nhang lần lượt có tên là: giới hương, định hương và huệ hương.

Nén nhang thứ nhất, trước mặt Phật để bày tỏ lòng quyết tâm vứt bỏ thói quen và những ý niệm xấu của bản thân.

Nén nhang thứ hai, bày tỏ hy vọng mong muốn bản thân được ổn định về mọi mặt, tâm được yên ổn.

Nén nhang thứ ba để cầu khấn bản thân sớm có được trí tuệ, thông minh.

Giới, Định, Huệ là cách để con người thoát khỏi sự mê muội và đi đến con đường tỉnh ngộ và đó cũng là một loại quan hệ nhân quả. Chỉ có vứt bỏ đi thói quen và những quan niệm xấu của bản thân, tâm mới yên và sau đó mới xuất hiện “yên mới sinh huệ”.

Con người nếu chỉ một lòng muốn được thăng quan tiến chức, chỉ đòi hỏi về vật chất, đánh người, trộm cắp, tham ô hối lộ, trục lợi,…thì thử hỏi tâm của họ saomà yên ổn được. Trong lòng mệt mỏi, không được yên tịnh thì sao có thể đạt được trí tuệ hoàn mỹ đây?

Tóm lại, vái lạy ba cái, một vái thể hiện lòng tôn kính đối với Phật (bề trên sáng suốt); hai vái thể hiện mong muốn được học hỏi bề trên, muốn được quy về chốn cửa Phật; ba vái thể hiện sự hối cải về những lỗi lầm của mình trước đấng tôn nghiêm.

About admin