Tag Archives: hot

Người khôn ngoan hãy học cách sống: Giỏi hưởng thụ và Biết kiếm tiền – đó là bí quyết tận hưởng cuộc sống

Đừng cật lực làm việc để có một ngôi mộ đẹp, chỗ Thượng đế ở không có ngân hàng: Người khôn ngoan hãy học cách sống Giỏi hưởng thụ và Biết kiếm tiền

Bí quyết tận hưởng cuộc sống: Có tư duy sắc lẹm và thông minh, làm gì cũng không vất vả, người bảo thủ chậm chạp sống với ai đều khổ người bên cạnh. Đừng cật lực làm việc để có một ngôi mộ đẹp, chỗ Thượng đế ở không có …

Xep tiếp »

Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả!

Trên thế gian này, luật nhân quả không trừ một ai, chỉ là nó đến sau hay đến trước. Mỗi người có những hành động khác nhau, có thể là hành động có đạo đức hoặc không đạo đức. Và kết quả của những hành động đó cũng không ai …

Xep tiếp »